הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום חמישי, מאי 28, 2015

פרשת שבוע: פרשת נשא הכהנים מפיצים את אור המקדש

פרשת נשא תשע"ה

גיליון מס' 221   מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
הכהנים מפיצים את אור המקדש
מה הבדל בין ברכת כהנים במקדש ובין שאר המקומות?
מה תפקידה האמיתית של ברכת כהנים?  
פרשת נשא הינה פרשה עשירה מאוד עם פירושים רבים. נתמקד בברכת כהנים שאנחנו אומרים מידי יום וננסה להבין את המשמעות של הברכה.
ראשית נתאר איך ברכת כהנים התקיימה באופן מעשי בבית המקדש. בלי להיכנס לפרטי פרטים, סדר העבודה היום יומי במקדש מתחיל עם הקרבת קרבן התמיד, בהמשך הכהנים נכנסים להיכל להטבת הנרות והקרבת הקטורת על מזבח הזהב. כאשר הכהנים יוצאים מההיכל הם נשארים על שתים עשרה המעלות המפרידות בין ההיכל ובין עזרת הכהנים.
למעשה מדובר בחמשת הכהנים עם כליהם בידיהם שעסקו בהקטרת הקטורת והטבת הנרות. שאר כהני המשמרת מצטרפים אליהם על המדרגות כדי לברך את העם. במקדש היו מברכים ברכה אחת. הכהנים היו אומרים את כל הפסוקים של הברכה ללא הפסקה. מחוץ למקדש-במדינה, היו מחלקים את הברכה לשלושה חלקים. כמו שכתוב במשנה: " באו ועמדו על מעלות האולם:  עמדו הראשונים לדרום, ואחיהם הכוהנים; וחמישה כלים בידם--הטני ביד אחד, והכוז ביד אחד, והמחתה ביד אחד, והבזך ביד אחד, וכף וכסוייו ביד אחד.  ובירכו את העם ברכה אחת:  אלא שבמדינה, אומרין אותה שלוש ברכות; ובמקדש, ברכה אחת.  במקדש, אומרין את השם ככתבו; ובמדינה, בכינוייו.  במדינה, הכוהנים נושאין את ידיהם כנגד כתפותיהן; ובמקדש, על גבי ראשיהם--חוץ מכוהן גדול, שאינו מגביה את ידו למעלה מן הציץ.  רבי יהודה אומר, אף כוהן גדול מגביה את ידיו למעלה מן הציץ, שנאמר "ויישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם" (ויקרא ט,כב). (מסכת תמיד פרק ז משנה ב).
בעל הבית גנזי בפירושו על התורה מביא את דברי הרמב"ם, הפוסק שאומרים את ברכת כהנים מחוץ למקדש לאחר כל תפילה חוץ ממנחה. כל תפילה הכוונה הן תפילת שמונה עשרה והן מוסף. אבל בבית המקדש היו מברכים פעם אחת ביום בלבד, בסיום עבודת התמיד של הבוקר. " במקדש--מברכין ברכת כוהנים פעם אחת ביום, אחר תמיד של שחר:  באים ועומדים על מעלות האולם, ומברכין כדרך שאמרנו.  אבל במדינה--מברכין אותה אחר כל תפילה חוץ ממנחה, כמו שאמרנו " (רמב"ם, הלכות תפילה וברכת כהנים פרק יד הלכה יד).
הבית גנזי שואל, מדוע בבית המקדש הכהנים היו מברכים את ישראל פעם אחת בלבד ובשאר חלקי הארץ היו מברכים יותר מפעם אחת?
למה הכהנים אינם מברכים את ישראל לאחר קרבן התמיד של בין הערביים?
הבית גננזי מתרץ כך: קרבן התמיד של הבוקר מחבר את ישראל להקב"ה בבחינה של בן זוג וייחוד. עיקר המצווה של ברכת כהנים הינה במקדש, כי זה המקום היחיד המקשר את ישראל להקב"ה בצורה ייחודית. קרבן התמיד של הבוקר מבטל את העבירות של ישראל מתוך אהבה.  כאשר יש גילוי אהבה בין ישראל ובין הקב"ה אז כל החטאים מתבטלים באופן אוטומטי. כמו שמובא במדרש תנחומא: " אמר רבי יהודה בר סימון:  מעולם לא לן אדם בירושלים ובידו עון.  כיצד?  תמיד של שחר מכפר על עונות שנעשו בלילה.  תמיד של בין הערבים מכפר על עונות שנעשו ביום." (מדרש תנחומא פנחס סימן יג).
 ההשפעה של קרבן התמיד של הבוקר נמשכת במשך כל היום, לכן אין מקום לברכת כהנים נוספת אחרי קרבן התמיד של בין הערביים. ( ראה בית גנזי, פרשת נשא דפים: קצח-ר).
התפילות תוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה כנגד הקרבנות. כאשר אין לנו מקדש, יש צורך בחיזוק ההשפעה של ברכת כהנים לזמן רב יותר. לכן יש להגיד את הברכה מספר פעמים ביום, כדי להגביר את הייחוד עם הקב"ה.

החלבן-רב חיים כהן, נותן לנו מימד נוסף למהות ברכת כהנים. סמיכות פרשת חנוכת המשכן לפרשת ברכת הכהנים מציינת את הקשר ההדוק בין שני הדברים. כמו שכתוב:
ו,כז וְשָׂמוּ אֶת-שְׁמִי, עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם.  ז,א וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת-הַמִּשְׁכָּן, וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת-כָּל כליו (במדבר ו,כז  ו-ז,א).
בית המקדש הינו המקור והשורש של הקדושה ומשם היא מתפשטת לכל ישראל.
זהו סוד ברכת כהנים, להעביר ולהפיץ את קדושת המקדש בכל מקום. הכהנים הם מעין מתווכים המפיצים את הקדושה לישראל. הכהנים הם אנשי המקדש, הכי קרובים להקב"ה ולשכינה. לכן הם הכלי הכי מתאים להעברת ברכת ה' לעם ישראל. "מתוקף קדושת המקדש והשכינה אשר בו, מתפשטת הקדושה על כל ישראל. זה סוד ברכת כהנים – להמשיך את אור המקדש לכל אתר ואתר". (טללי חיים פרשת נשא, דף קא).
 בנוסף לכך, החלבן משווה את הכהנים להר הבית. הכהנים הם כמו הנשמה של ישראל, התמצית של קדושת עם ישראל. גם הר הבית הינו התמצית של קדושת ארץ ישראל. לכן, מובן מאליו שהכהנים מברכים את ישראל בברכת המקדש כדי להפיץ את השכינה בכל העם והארץ.
" נשמת ארץ ישראל היא המקדש, והנשמה הרי מצויה בכל הגוף כולו. כך הפנימיות של כל ארץ ישראל היא בית המקדש. והכהנים, אנשי המקדש, אנשי הנשמה הפנימית, מעוררים ומגלים את הפנימיות הגנוזה בכל מקום ומקום בארץ ישראל, וזאת מכוח ברכת כהנים." (טללי חיים פרשת נשא, דף קד).
יוצא מכאן, שברכת כהנים היא מכשיר להפצת הקדושה של המקדש בכל ישראל.
בימינו, יש לנו את הזכות להנות מהשכינה היוצאת מבית המקדש כאשר אנחנו עולים להר הבית. בזמן ברכת כהנים, עלינו לזכור את המהות של ברכה זאת, שהיא הפצת רוח המקדש בעם ישראל. האוייבים שלנו, המוסלמים המנסים לשלוט על הר הבית, עושים מאמצים גדולים כדי למנוע מאיתנו תפילה בהר הבית. הם הבינו את הכח של תפילה ובעיקר של ברכת כהנים במקום הקדוש ביותר לעם ישראל, בהר הבית.
השתתפתי לאחרונה בברכת כהנים המונית המתקיימת בכל חול המועד. היה מאוד קשה לראות רבבות יהודים מתפללים מחוץ להר הבית ולא בהר עצמו. אני תפילה שנזכה לראות בקרוב מאוד את ברכת כהנים האמיתית על מדרגות ההיכל אמן.הגיליון מוקדש לרפואתה השלמה של משה בן איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis