יום שני, יולי 01, 2013

פרשת שבוע: מסעי והורשתם וגירשתם

פרשת מסעי תשס”ח גיליון מס' 125
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

והורשתם וגירשתם
למה אנחנו לא מצליחים לשמור על כל חלקי ארץ ישראל?
למה ארץ ישראל אינה סובלת נוכחות של גויים ביחד עם עם-ישראל?

בפרשת מסעי, התורה מונה את ארבעים ושתים המסעות שהיו במדבר, לפני כניסת בני ישראל לארץ.
לאחר מכן, הקב"ה מצווה אותנו איך לכבוש את הארץ, ואיך להתנהג כלפי הגויים היושבים בה.
התורה משתמשת בלשון של ציווי כדי להורות לנו, שאין מקום לשיקול דעת בעניין כיבוש ארץ ישראל וגבולותיה.
כמו שנאמר: צַו אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, כִּי-אַתֶּם בָּאִים, אֶל-הָאָרֶץ כְּנָעַן: זֹאת הָאָרֶץ, אֲשֶׁר תִּפֹּל לָכֶם בְּנַחֲלָה, אֶרֶץ כְּנַעַן, לִגְבֻלֹתֶיהָ. (במדבר לד,ב).
קיימים מספר תנאים כדי לכבוש את הארץ, ובייחוד אם אנחנו רוצים לשמור עליה ולהוריש אותה לדורות הבאים אחרינו.
התנאי הראשון הוא, לגרש את העמים היושבים בארץ ישראל. כמו שכתוב: וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת-כָּל-יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ, מִפְּנֵיכֶם, וְאִבַּדְתֶּם, אֵת כָּל-מַשְׂכִּיֹּתָם... (במדבר לג,נב).
התנאי השני מתייחס למצוות יישוב הארץ, בכל חלקי ארץ ישראל.
חז"ל מתרגמים את המילה " וְהוֹרַשְׁתֶּם" במילה וגירשתם.
כך רש"י מפרש בשני מקומות סמוכים.
" והורשתם: וגרשתם. והורשתם את הארץ: והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה" (רש"י לג,נב-נג).
יש הסכמה רחבה בין מפרשי התורה, בנוגע לפירוש המילה-" וְהוֹרַשְׁתֶּם" . (עיין רמב"ן החולק על פירוש רש"י)
רש"י מזהיר אותנו: אם לא נגרש את יושבי הארץ, לא נוכל לחיות חיים שלווים ושקטים בארץ.
מעניין, איך מרגשים תושבי הדרום ותושבי ירושלים בימים אלה!
אין מקום לשני עמים בארץ ישראל.
כך יוצא מדברי המלבי"ם: "....לא שתשבו ביחד עם העובדי כוכבים, וגם מטעם זה המצוה עליכם לאבד כל עבודה זרה.." (מלבי"ם במדבר לג,נג).
אם לא נקיים את ציווי ה', לא נצליח להוריש לילדינו את הארץ שכבשנו.
נראה לומר, שתנאים אלה המחייבים את עם ישראל בזמן כיבוש ארץ ישראל, תקפים לאורך כל הדורות, וכמובן גם היום.
למה אין מקום לשני עמים בארץ ישראל?

בעל ה"בית יעקב" כותב שארץ ישראל נקראת מלכות שמים. לכן אין מקום למלכות הגויים בארץ ישראל. שתי מלכויות אינן יכולות להתקיים תחת כתר אחד.
בעל "השפת אמת" מתרץ את השאלה בצורה שונה. לאחר כניסת בני ישראל לארץ, השכינה יורדת מן השמים ושורה על אדמת ארץ ישראל.
מרגע זה ארץ ישראל מתקדשת. העמים היושבים בארץ כנען מלפני כן, לא ראו את גילוי השכינה הזה.
זה מזכיר מאוד את מה שהיה בגוש קטיף. הערבים טענו שלאחר חזרת היהודים לגוש קטיף, הגשמים התרבו והחקלאות פרחה. כאשר הם גורשו, לפני שלוש שנים, הגשמים הולכים ומתמעטים.
חז"ל אמרו שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. דבר זה נכון גם, לגבי ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה וגם לגבי ארץ ישראל של מטה כנגד הארץ של מעלה.


הקדושה היורדת מן השמים אינה יכולה לסבול את הנוכחות של הגויים היושבים בארץ ישראל.
"לכן ציוה השי"ת שלא יניחו מהכנענים. כי הארץ העליונה לא תוכל לסבול אותם " (שפת אמת,מסעי, שנת תרל"ט דף 194).
מ-קום המדינה ועד מלחמת ששת הימים, נלחמנו וכבשנו חלקים גדולים של ארץ ישראל. משחרור הר הבית ועד היום אנחנו נסוגים משטחי מולדת ומתקשים לשמור על הכיבושים של הדור הקודם.
אנחנו חווים על בשרנו את מה שנאמר במפורש בפרשת כיבוש הארץ. אין מחלוקת בעם ישראל בנוגע לשמירת צביון היהודי של המדינה. השמאל קורא להיפרד מהערבים מתוך נסיגה, כדי לשמר את הרוב היהודי במדינת ישראל. אנשי אמונה רוצים לקיים את דברי התורה כפשוטם, וליישב את כל ארץ ישראל כדי להבריח את הערבים.
למעשה שתי הגישות המנוגדות לכאורה, שואפות להגיע לאותה תוצאה. חילוקי הדעות הם, בשלבים להשגת היעד המשותף.
הר הבית לא חולק בין השבטים, אלא הוא נקנה על ידי דוד המלך בשם כל שתים עשרה השבטים.
הר הבית כולל בתוכו את תמצית הקדושה הנמצאת בכל חלקי הארץ. אם נשלוט במקום המקדש נוכל לקיים את מצוות יישוב הארץ ללא הפרעה, מצד הגויים היושבים בתוכנו. כך נזכה לרשת את כל השטחים שנכבשו במלחמות ישראל. סימן מובהק של שליטה על מקום המקדש, הוא בניית מזבח וחידוש עבודת הקרבנות בב"א.

מקורות למאמר זה:
http://mekorot.blogspot.com/2008/07/blog-post.html
הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל

אין תגובות:

sharethis