יום שישי, נובמבר 02, 2012

פרשת שבוע: חיי שרה נמשיך בדרכי שרה אמנו


פרשת חיי שרה תשס"ט גיליון מס' 139
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

נמשיך בדרכי שרה אמנו
מדוע לשרה אמנו יש פרשה על שמה?
מה ניתן ללמוד משרה אמנו לגבי חיים הלאומיים של עם ישראל?

בפרשת חיי שרה, זאת הפעם הראשונה, שהתורה מזכירה קניית קרקע בארץ ישראל על ידי יהודי.
אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה שבחברון כדי לקבור את אשתו שרה אמנו.
שרה אמנו, הייתה קשורה מאוד לארץ ישראל, לכן אברהם אבינו קנה במחיר מופקר את מקום קבורה.
שרה אמנו מהווה דוגמא לעם ישראל בכל העניינים הלאומיים, הנוגעים לכלל ישראל.
ראינו בפרשת וירא, איך ראוי להתייחס לאויבים המנסים להשפיע עלינו לרעה.
כאשר שרה אמנו רואה שישמעאל, אינו מתנהג בהתאם לחינוך שהוא קיבל. היא לא מהססת לרגע, ודורשת בתוקף לגרש את ישמעאל ולהרחיק אותו מיצחק אבינו.כמו שכתוב: "גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (בראשית כא,י).
רש"י מפרש ששרה ראתה את מה שישמעאל יעשה לישראל בעתיד, לכן החליטה לגרש אותו בהיותו ילד. (ראה רש"י כא,יב).
לעומת זאת אברהם אבינו לא ראה את מה ששרה אמנו ראתה. לכן שרה אמנו גדולה מאברהם אבינו בענייני נבואה.
שרה אמנו הקימה מעין בית המקדש בתוך האוהל שלה.
( ראה מאמר של תשס"ז "שרה אמנו הקימה בית לה'")
ראינו בפרשה הקודמת ששרה אמנו נמצאת בתוך האוהל שלה. כאשר האוהל רומז לאוהל מועד שבמשכן, שבני ישראל הקימו במדבר.
בסוף הפרשה אנחנו מגלים את גדולתה של שרה אמנו. כאשר רבקה אמנו נכנסת לאוהלה של שרה אמנו, אז הנסים שהיו בחייה, חזרו.
רש"י מביא את דברי המדרש רבה: כאשר שרה הייתה בחיים, ארבעה ניסים התרחשו באוהלה: ענן היה קשור בפתח האוהל, הדלתות היו פתוחות לרווחה, הייתה ברכה בעיסה ונר היה דולק מליל שבת עד ליל שבת. (בראשית רש"י כד,סז).
נראה לומר שכל נס ונס, רומז לעבודה שנעשתה במשכן ובבית המקדש לאחר מכן.
הענן בא כנגד השכינה, הנר מזכיר את מנורת הזהב והברכה שבעיסה רומזת ללחם הפנים.
שוב אנחנו מוצאים את שרה אמנו, קשורה לבית המקדש.
ראינו ששרה אימנו יודעת איך להילחם באויבים, ומגרשת אותם. ראינו את החשיבות של קניין חלקת אדמה בארץ ישראל ובייחוד, בחברון.
ולבסוף, התגלה לנו את הקשר המיוחד שהיה לשרה אמנו עם בית המקדש.
נראה לומר שזו הסיבה, מדוע אין פרשה על שם אחד האבות, חוץ משרה אמנו.
שרה אמנו מהווה דוגמא ומודל לחיקוי עבורנו. היא כללה בתוכה את כל העניינים הלאומיים של ישראל: כיבוש או קניית אדמות ארץ ישראל, בנין בית המקדש וגירוש ישמעאל.
לכן, בימים אלה ממשלת ישראל, מנסה לערער את השליטה של עם ישראל בחברון. מדינת ישראל מתנהגת כהפך הגמור ביחס לשרה אמנו.
היא מגרשת יהודים מביתם והורסת את רכושם, במקום לגרש את הערבים הרוצים לפגוע בנו.
מדינת ישראל מקשה על היהודים שרוצים לבנות את בית המקדש ולהתפלל בהר הבית.
מדינת ישראל מנסה לבטל רכישת בית בחברון.
עלינו לפעול בדרכי שרה אמנו.
ראשית, נרחיק הרחק מגבולות ישראל את כל מי מאיים על חיינו. שנית, נחדש את תנופת הבנייה וגאולת קרקעות, כדי להציל אותן מידי מדינת ישראל ולהחזיר אותן לידיים יהודית. (ראה הקצאת קרקעות של קק"ל לערבים).
ולבסוף, נפעל במרץ, למען בניית מזבח בהר הבית כדי לחדש את עבודת הקרבנות.
זאת התכנית האמיתית הטובה לעם ישראל בארצו.
אין לשאת ולתת עם הערבים. אין לסמוך על הפוליטיקאים ועל מוסדות הממשל לקידום הגאולה, אלא ההיפך.
הקב"ה דוחק אותנו ומקשה עלינו כדי שמתוך חוסר ברירה, כמו החשמונאים נתעורר וניקח את השלטון לידינו. בע"ה נרחיב בעניין הזה בשבועות הקרובים.

אתר חדש עם סרטים של המחבר על בית המקדש
WWW.BEITHAMIKDASH.TV

הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל

אין תגובות:

sharethis