יום שישי, אפריל 19, 2019

חג הפסח- לאן כולם רצים?

פסח תשע"ט
גיליון מס 355  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

לאן כולם רצים?

חג הפסח מנציח את הגאולה משעבוד מצרים. התלמוד בבלי מנבא שגם הגאולה העתידית תתרחש בחודש ניסן.
כמו שכתוב: "....ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבות בפסח נולד יצחק בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה בר"ה יצא יוסף מבית האסורין בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל" .(מסכת ראש השנה, דף יא ע/א).
ניתן לשאול מה אנחנו חוגגים בפסח? האם אנחנו זוכרים את האירוע ההיסטורי של יציאת מצרים או מתכוננים לקראת הגאולה השלמה?
תשובה חלקית ניתן למצוא במסכת פסחים, כאשר עלינו להרגיש שאנחנו יוצאים ממצרים בכל שנה ושנה.
כמו שכתוב: "  רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו; ואלו הן--פסח, מצה, ומרורים.  פסח, על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצריים; מרורים, על שם שמיררו המצריים את חיי אבותינו במצריים; מצה, על שם שנגאלו.  בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" (מסכת פסחים פרק י משנה ה).
מכאן ניתן להבין שעלינו לצאת מהגלות ומהשעבוד הגשמי בליל הסדר.
כדי להעמיק את מהות חג הפסח נביא את דברי ה"חלבן"- הרב חיים כהן בספרו על פסח.
הוא מסביר שתכלית העולם היא להשכין את השכינה בעולם הגשמי ולזכך אותו. כאשר הנשמה נמצאת בגוף האדם היא סובלת מהשפעת החומר אבל אינה משתנה.
הקדושה שלה נשארת באותה מדרגה.
מכאן ניתן להבין את תהליך גאולת מצרים. גלות מצרים החלה עם שעבוד פיזי בלתי רגיל ולא אנושי.
מטרת השעבוד הייתה להוריד את עם ישראל לשפל המדרגה מבחינה רוחנית. כאשר הגשמיות השתלטה על כל חלק של רוחניות שבתוך בני ישראל, אז תהליך הגאולה יכול להתחיל.
כמו שכתוב: "לפיכך כדי לצאת לחירות, צריכים אנו להכניס עצמנו לעול השעבוד ורישומו, כדי שיכנסו נשמותינו לבחינת אותם הכוחות המשעבדים אותן, ובסגולת הלילה, יתגברו להכניעם ולאבדם, עד שנצא לחירות גמורה." (טללי חיים, פסח דף יז).
למעשה הגאולה פורצת כמו הר געש, כי כוחות הקדושה התאפקו עד עכשיו ואינם יכולים לסבול את השתלטות החומר.
לכן הגאולה באה לפני זמנה לאחר שבני ישראל הגיעו למ"ט שערי טומאה. הקב"ה לא רצה שיגיעו לשער החמישים של טומאה כי זה היה מסכן את קיומם ממש. (ראה זוהר חדש פרשת יתרו על עניין מ"ט שערי טומאה).

מכאן ניתן להבין מדוע השעבוד נמשך 210 שנים ולא 400 שנים כמו שהובטח לאברהם אבינו.
החיפזון הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה.
כמו שכתוב בתורה: וְכָכָה, תֹּאכְלוּ אֹתוֹ--מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים, נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם וּמַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם; וַאֲכַלְתֶּם אֹתוֹ בְּחִפָּזוֹן, פֶּסַח הוּא לַה' (שמות יב,יא).
המצוות של ליל הסדר גורמות לנו לחוש את השעבוד והקושי בצורה ממשית. אכילת המצות, המרור והחרוסת מחזירים אותנו אחורה בזמן לימי העבדות, במטרה להתגבר עליהם ולצאת לחירות בעזרת הקרבן פסח.
הגאולה באה כאשר אנחנו שקועים בשעבוד.
אור הגאולה התחיל להאיר בליל יציאת מצרים וממשיך עד היום הזה. בכל שנה ושנה האור הולך וגובר, הן בעוצמה, הן בקצב האירועים.
בימינו, הכל מואץ ותחת סימן המהירות.
נראה להוסיף שהפיתוחים הטכנולוגים של ה-150 שנים האחרונות ממחישים את חשיבות המהירות.
העולם שואף להתייעל, לקצר זמני ייצור, לנסוע ממקום למקום במהירות, לשפר את ביצועי כוח החישוב של המחשבים ולהגביר את קצב העברת נתונים והתקשורת ממקום למקום.
בארץ ישראל הדברים קורים בקצב מוגבר יותר מאשר בחו"ל.
קצב האירועים והחדשות מטורף לגמרי. אנחנו ראשונים בעולם בגילוי חידושים טכנולוגיים לפי גודל האוכלוסייה.

לאן כולם רצים?
לגאולה!

אין להסתפק ב-"ראשית צמיחת גאולתנו" עלינו לשאוף לחירות אמתית.
מהי חירות אמתית? להפסיק את המרוץ להשגת החומריות ולבטל את השעבוד הגשמי כדי לבנות את בית המקדש השלישי.
בית המקדש מסמל את היחס האופטימלי בין עולם החומר לבין  עולם הרוח.
חודש ניסן הוא חודש המסוגל לביטול השעבוד, עלינו לנצל את ההזדמנות. עלינו להרגיש את היציאה מן הגלות.
בע"ה, לשנה הזאת בירושלים הבנויה!


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה
אין תגובות:

sharethis