הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, יולי 20, 2007

החורבן מבשר על תחילת הבניין

פרשת דברים תשס”ז גיליון מס' 74
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
החורבן מבשר על תחילת הבנין

?"למה מתכוון משה רבנו במילים " אלה הדברים"
?למה יום תשעה באב מסמל תקווה גדולה לעם ישראל


חודש אב הינו תקופה קשה לעם ישראל, אבל בימים אלה ניתן גם לראות, התחלה של תקווה חדשה לעם ישראל.
השאלה איך אנחנו מסתכלים על חורבן בית המקדש. משה רבנו נותן לנו את המפתח כדי לראות ולהבין את עומק דברי ה'.
חומש דברים נכתב בידי משה רבנו, לכן הוא מובן יותר לשכל המוגבל שלנו. כתוב במדרש תנחומא : "שכל הנסים שעשה לישראל במדבר, כך עתיד לעשות להם בציון, במדבר כתיב אלה הדברים ובציון כתיב אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים" (מדרש תנחומא,דברים פרק א).
בעל ה"שם משמואל" (דברים תרע"ה) מפרש את המדרש בצורה נפלאה.
אנשי דור המדבר היו במדרגה מיוחדת והיו יכולים לראות מתוך חמישה חומשי התורה את שאר חלקי התורה. למשל הם למדו את התורה שבעל פה או דברי הנביאים, מתוך הרמזים המופיעים בתורה שבכתב.
כך מובא במסכת תענית דף ט/א, "מי איכא דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא" .
כל דבר, רמוז בתורה שבכתב. הראייה המיוחדת של אנשי דור המדבר נחסמה בגלל החטא, לכן אנחנו צריכים את הביאורים של התורה שבעל פה כדי להבין את התורה שבכתב.
זה בעצם מהות התלמוד, כאשר התנאים והאמוראים מנסים לשחזר את הפירושים הרמוזים בתורה שבכתב. יחידי סגולה כמו רבי עקיבא, זכו לראות מתוך הכתב את כל התורה כולה, כמו שכתוב: " שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות" (מנחות כט ע/ב).
משה רבנו רומז לבני ישראל את עניין הראייה בפסוק הראשון של ספר דברים: " אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר משֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בַּמִּדְבָּר..." (דברים א,א).
המילה "אלה" מסמנת דבר שמצביעים עליו, והוא דבר גלוי וברור לכולם. משה רבנו התכוון בחומש דברים לגלות לעם ישראל לדורותיו את סודות התורה ללא רמזים. אבל לעתיד לבוא, כך כתוב במדרש תנחומא, הראייה של רבי עקיבא וחבריו תחול על כל אחד מישראל. לכן המדרש מביא את דברי ישעיה המדברים על פתיחת עינינו לאור, וביטול המכשולים, כמו שכתוב:
" אָשִׂים מַחְשָׁךְ לִפְנֵיהֶם לָאוֹר וּמַעֲקַשִּׁים לְמִישׁוֹר אֵלֶּה הַדְּבָרִים עֲשִׂיתִם וְלֹא עֲזַבְתִּים:" (ישיעיה מב,טז).
החושך של הגלות הארוכה והמכשולים המרחיקים אותנו מהקב"ה ייעלמו.
נראה לומר שעדיין עיני עם ישראל לא פקחו, בענייני הר הבית ובית המקדש.

הגלות הארוכה השפיעה עלינו ובנתה קירות גבוהים ואטומים מסביב להר הבית.
כל אחד רואה את מקום המקדש בצורה שונה.
יש כאלה שרואים בו רק את החורבן והחילול השם עקב השלטון המוסלמי בהר הבית.
חלק אחר בעם ישראל, אינו מרגיש קרבה מיוחדת להר הבית ומסתפק בחומה החיצונית של בית המקדש: הכותל המערבי.
קבוצה שלישית רואה את השכינה, ומתעלמת מהשלטון הארעי של המוסלמים, ושואפת בכל כוחה לחדש את עבודת המקדש כמו שכתוב ברמב"ם: "לפיכך מקריבין הקרבנות כולן, אף על פי שאין שם בית בנוי; ואוכלין קודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה; ואוכלין קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומה: שקדושה הראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא." (הלכות בית הבחירה ו,טו).
בימים אלה של געגועים לבית המקדש, עלינו לעשות מעשה ולהתקרב להקב"ה. חז"ל אומרים שבתשעה באב נולד המשיח.
לכן זהו יום של תקווה, ובלבד אם נתבונן בו בראייה הנכונה. בנוסף לכך ביום חורבן בית המקדש התלמוד כותב, שהכרובים היו מעורים זה בזה. (יומא נד/ב). זהו סימן של חיבה מצד הקב"ה ועלינו ללמוד מכך שמתוך החורבן מקימים את הבניין.

סרט וידאו על המאמר

http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98
הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל
אין תגובות:

sharethis