הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, אוקטובר 19, 2012

?פרשת שבוע: לך לך איך לשחרר את השבויים


פרשת לך לך תשס”ח גיליון מס' 87
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
?איך לשחרר את השבויים
?למה אברהם אבינו אינו מנהל משא ומתן עם החוטפים של לוט
?מה ניתן ללמוד לימינו, מההתנהגות של אברהם אבינו

פרשת לך לך מגלה לאור העולם את ראשון האבות: אברהם אבינו. אברהם אבינו מתנהג בצורה מופתית, במיוחד במלחמתו נגד ארבעת המלכים. אברהם אבינו רוצה לחנך את הדורות הבאים, איך להילחם באויבי ישראל. לאחר חטיפת לוט, אברהם אבינו מגיב בצורה חריפה עד כדי כך שהוא מוכן למסור את נפשו למען שחרורו.
למעשה המלחמה נגד ארבעת המלכים איננה מלחמה פרטית כדי לשחרר בן משפחה, אלא זו מלחמת חובה לקידוש שם שמים בעולם.
נמרוד המכונה בפרשתנו- אמרפל מלך שנער, מנסה פעם נוספת להמריד את העולם נגד הקב"ה ונציגו: אברהם אבינו.
" אמרפל שמו ולמה נקרא שמו נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו" (עירובין נג/א).
על פי המדרש תנחומא, זו הפעם הראשונה מבריאת העולם ועד היום, שמתקיימת מלחמה בין עמים. נמרוד וחבריו יצאו למלחמה נגד חמשת המלכים במטרה להפסיק את המרד ולייצב את שלטונם בארץ כנען.
למלחמה הזאת יש מטרה נוספת, פחות גלויה: להשמיד את אברהם אבינו, וכך לעכב את לידת עם ישראל. הקב"ה העניש את נמרוד ושאר המלכים כאשר הם נפלו בידי אברהם אבינו ושלוש מאות ושמונה עשרה חניכיו.
"חרב פתחו רשעים וגו' אלו ארבעה מלכים אמרפל וחביריו שעדיין לא היתה מלחמה בעולם באו אלו ופתחו בחרב ועשו מלחמה אמר להם הקב"ה אתם פתחתם בחרב להפיל עני ואביון חרבם תבא בלבם עמד אברהם והרגם" (תנחומא לך לך ז).
אברהם אבינו יצא להילחם בארבעת המלכים, כי הוא הבין שחטיפת לוט אינה העיקר, אלא מדובר בקריאת תיגר נגד הקב"ה.
אברהם אבינו נלחם נגד ארבע מדינות, עם שלוש מאות ושבע עשרה חיילים. אברהם אבינו מוכן למסור את נפשו, כדי להפסיק את החילול השם.
למעשה, מטרת המלחמה הייתה להרוג את אברהם, כמו שכתוב במדרש: " ויהי בימי אמרפל (בראשית יד) מה צער היה שם? עשו מלחמה להרוג לאברהם אבינו" (מדרש תנחומא שמיני,ט).
אברהם אבינו מלמד את צאצאיו, איך להתייחס לאויבים המחללים את שם שמים.
אברהם אבינו אינו מנהל משא ומתן להשגת שלום עם אויבים, החוטפים יהודים. הוא יוצא למלחמת חורמה נגד החוטפים, למרות שכוחו הצבאי מוגבל מאוד. אברהם אבינו מוסר את נפשו כדי להגן על הכבוד של הקב"ה ולמען השכנת השכינה בעולם. למעשה ארבעת המלכים רצו להרחיק את השכינה מהעולם הזה. ב"ה אברהם אבינו ניצח את כולם והוריד את השכינה מהרקיע השביעי לשישי.
כמו שכתוב:" עמדו אמרפל וחבריו נסתלקה מן הששי לשביעי עמד אברהם וסגל מעשים טובים נמשכה השכינה מן שביעי לששי" (מדרש תנחומא פקודי פרק ו).
מלשון הפסוק המתאר את הניצחון, ניתן לראות ששחרור לוט לא היה במרכז המלחמה, כי שמו הוזכר כאירוע שולי לאחר לקיחת השלל. כמו שכתוב:"וישב את כל הרכוש וגם את לוט" (יד,טז).
מיד לאחר הניצחון שלא על דרך הטבע, אברהם אבינו בא להודות לה' בירושלים- הנקראת שלם מלשון שלמות. כמו שכתוב: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון" (בראשית יד,יח).
רש"י מפרש שהלחם והיין הם רמז למנחות ולנסכים, שעם ישראל יקריב בעתיד בבית המקדש.
נראה לומר, שלאחר ניצחון על אויבינו המנסים לדחוק את השכינה מהעולם, נזכה להקריב קרבנות בבית המקדש.
אברהם אבינו הראה לנו את הדרך, איך להתנהג עם אויבים המתגרים בהקב"ה ומחללים את שמו. המוסלמים מנהלים נגדנו מלחמת קודש (ג'יאד), החוטפים קוראים את עצמם חיילי ה' (חיזבוללה), למה אין אנחנו קוראים את המציאות כפי שהיא באמת?
מספיק להתבזות בשיחות סרק ומשאי ומתנים משפילים. עלינו לפקוח את עינינו ולהתנהג כמו אברהם אבינו ולהילחם בעוז ובגבורה נגד מחללי שם שמים. אין מקום למשא ומתן כאשר יש חילול השם
.
בע"ה בקרוב נביס את כל אויבינו בקרוב, נחזיר את השכינה בציון ונבנה את בית המקדש השלישי בב"א.


סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis