הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שני, פברואר 07, 2011

פרשת שבוע: פרשת תצוה הטיפה שתביא את הגאולה!


פרשת תצוה תשס”ח גיליון מס' 104
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
הטיפה שתביא את הגאולה!
היכן רמוז בית המקדש השלישי, בתחילת הפרשה?
איך ניתן לבנות בנין שלם מטיפה קטנה של שמן?

לאחר מסירת פרטי בנין המשכן וכליו למשה רבנו, הקב"ה מקדש את הכוהנים. בפרשתנו אנחנו מצווים על עשיית בגדי הכהונה ותהליך קידוש הכהן לפני תחילת העבודה.
בין שני הנושאים, יש מספר פסוקים העוסקים בנר התמיד שבמנורת הזהב.
"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" (שמות כז,כ).
לפי דברי חז"ל המילה "כתית" רומזת למספר שנים שהתקיימו בית המקדש הראשון והשני. (עיין בעל הטורים על הפסוק)
"תי" שווה בגימטרייא -410 כנגד מספר השנים שעמד בית המקדש הראשון.
"תכ"- שווה בגימטרייא – 420 כנגד מספר השנים של בית המקדש השני.
רבנו בחיי שואל, מדוע בית המקדש השלישי לא מוזכר באותו הפסוק?
הוא מתרץ ואומר, ששני בתי המקדש הראשוניים, היו קצובים בזמן, אבל בית המקדש השלישי יתקיים לנצח, לכן הוא לא מוזכר בגימטרייא כלשהי. המילה "כתית" באה מלשון כתישה ורמיסה הרומזת לחורבן שני בתי המקדש. בכל זאת רבנו בחיי מצא רמז לבית המקדש השלישי בפסוק הזה.
המילה שבאה לאחר "כתית" היא: "למאור", הרומזת לאור השכינה שנעלמה בבית המקדש השני ותחזור בבית המקדש השלישי. כמו שנאמר בנביא ישעיה: "קוּמִי אוֹרִי, כִּי בָא אוֹרֵךְ; וּכְבוֹד ה', עָלַיִךְ זָרָח " (ישעיה ס,א).
היות ובית המקדש השלשי יעמוד לעד, הוא רמוז בהמשך הפסוק : " להעלות נר תמיד" . כלומר שהוא יעמוד לתמיד כמו נר התמיד.
ננסה להבין את המשמעות של לקיחת "שמן זית זך " להדלקת המנורה, והקשר לבנין בית המקדש השלישי.
רש"י מפרש שמדובר בשמן הראשון היוצא מהזיתים, ללא כתישה וללא שמרים. " היה כותש במכתשת ואינו טוחנן ברחים כדי שלא יהא בו שמרים ואחר שהוציא טפה ראשונה מכניסין לרחים וטוחנן. והשמן השני פסול למנורה..." (רש"י כז,כ).
בעל ה"בית גנזי" מתעמק ומסביר את משמעות "הטיפה הראשונה" של השמן זית.
כמו שבשמן זית יש טיפה ראשונה שלא התקלקלה ונקייה משמרים, כך הקשר בין הקב"ה ובין עם ישראל נשאר לתמיד.
לכן דרוש שמן זית זך למנורת המקדש, שהיא מסמלת את הקשר התמידי עם הקב"ה.
אפילו בימות הגלות והעדר שכינה, הטיפה הראשונה מתקיימת ומחכה לזמן המתאים להתגלות.
כך קרה עם פך השמן שנמצא בדרך נס, בתקופת החשמונאים.
בזכות הפך הקטן של שמן טהור, החשמונאים הצליחו לחדש את עבודת בית המקדש ולחנוך אותו.
(עיין בית גנזי פרשת תצוה דף תתפג-ה).
נראה לומר, שכך יהיה עם בית המקדש השלישי. אנחנו נבנה אותו מ-"טיפה ראשונה" של שמן טהור.
עכשיו ניתן להבין מה הקשר בין נר התמיד ובין הרמזים לבניית שלושת בתי המקדש.
מתוך טיפה קטנה, אבל ראשונה, ניתן לבנות בנין שלם.
בימינו, בנין בית המקדש השלישי נראה רחוק מאוד ולא דבר מציאותי ח"ו.
ראינו שמספיקה טיפה קטנה וטהורה כדי להביא את בנין בית המקדש בשלמותו ותפארתו.
אנחנו זכינו בתשכ"ז (67) בהרבה יותר מטיפה קטנה, קיבלנו את הר הבית כולו, לשליטתנו המלאה.
מה עשינו עם המתנה הזאת במשך ארבעים שנה?
עלינו ללמוד מהחשמונאים שמפך שמן קטן חנכו את בית המקדש.
בע"ה עם ישראל יבין, שמתוך טיפה של אמונה טהורה וזכה, ניתן לחולל מהפיכות שלמות.
בלב כל יהודי בוער האור הקטן והטהור שלא התקלקל מעולם.
בע"ה, בקרוב מאוד האור הקטן הזה יהפוך לאור גדול, ונדליק מחדש את המנורה לתמיד, בהיכל שבבית המקדש.


סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis