הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום ראשון, יולי 01, 2012

פרשת שבוע פרשת בלק: בלק מגרש יהודים.


פרשת בלק תש"ע גיליון מס' 198
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לקריאת מאמרים נוספים :
www.OTZMA1.BLOGSPOT.com
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
בלק מגרש יהודים
מה ביקש בלק לעשות כאשר ניסה לקלל את ישראל ?
האם הטורקים, האמריקאים והאו"ם מתנהגים כמו בלק ובלעם?

פרשת בלק מציבה בפנינו את האנטישמיות במלוא עוצמתה. בלק מלך מואב מפחד מישראל לכן הוא מנסה להילחם בנו.
במלחמה רגילה אף אחד לא הצליח לנצח את עם ה'. לכן בלק הרשע מנסה דרך חדשה שלא היתה מוכרת עד היום: מלחמה רוחנית נגד בני ישראל.
ה"שם משמואל" מעלה שאלה חשובה: האם באמת בלעם ובלק חשבו לנצח את ישראל בעזרת קללות? (ראה שם משמואל פרשת בלק, שנת תר"ע דף שכח)
איך יכלו לחשוב שהקב"ה ישכח את כל מה שעשו האבות ויבחר באומה אחרת ח"ו, במקום ישראל?
התשובה נמצאת בפסוקים הראשונים של הפרשה, כאשר הם רצו לגרש את ישראל מארץ ישראל, כמו שכתוב: וְעַתָּה לְכָה-נָּא אָרָה-לִּי אֶת-הָעָם הַזֶּה, כִּי-עָצוּם הוּא מִמֶּנִּי--אוּלַי אוּכַל נַכֶּה-בּוֹ, וַאֲגָרְשֶׁנּוּ מִן-הָאָרֶץ: (במדבר כב,ו).
התורה חוזרת פעם נוספת על ענין הגירוש, כמו שכתוב: ....לְכָה קָבָה-לִּי אֹתוֹ--אוּלַי אוּכַל לְהִלָּחֶם בּוֹ, וְגֵרַשְׁתִּיו (במדבר כב,יא).
בלק רוצה למנוע מבני ישראל להיכנס לארץ. הוא אינו רוצה להרוג אותנו, אלא שנמשיך ללמוד תורה במדבר, לחיות תחת השגחה האלוקית ולאכול את המן היורד מן השמים.
הכניסה לארץ של בני ישראל מפריעה לבלק ולבלעם. כאשר בני ישראל נכנסים לארץ, הם מקיימים את המצוות התלויות בארץ. עם ישראל קיים כ-עם, רק כאשר הוא מיישב את ארץ ישראל. כמו שכתוב בנביא יחזקיאל בעניין ימות המשיח: וִישַׁבְתֶּם בָּאָרֶץ, אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבֹתֵיכֶם; וִהְיִיתֶם לִי, לְעָם, וְאָנֹכִי, אֶהְיֶה לָכֶם לֵאלֹקִים (יחזקאל לו,כח).נראה לומר שחלק גדול מתרי"ג המצוות ניתן לקיימם בארץ ישראל בלבד.
להלן דוגמאות של מצוות התלויות בארץ: דיני השמיטה, יובל, תרומות ומעשרות, בנין בית המקדש, עבודת הקרבנות, עבודת הכהנים והלווים, השמדת שבעת העמים, מלחמת מצווה, יישוב הארץ וכו'.
ה"שם משמואל" מגדיר את המצוות הקשורות לארץ ישראל: מצוות מעשיות.
המצוות המעשיות כשמן, הן קשורות לעולם החומרי. בזמן קיום מצוות האלה, אנחנו מקדשים את החומר ומעלים אותו למדרגה רוחנית גבוהה.
זהו היעוד של עם ישראל בעולם הזה: לזכך את החומר ואת הגוף.
" נודע שהעולם הבא שהוא בגוף ונפש בא לאדם על ידי הזדככות הגוף להיות שוה לנפש, והוא על ידי מצוות מעשיות שעושה הגוף, ובאם לא יכנסו לארץ יחסרו להם המצוות המעשיות, כי כל המצוות המעשיות עיקרן בארץ..." (שם משואל פרשת בלק, שנת תר"ע דף שכח).
מה מפריע לבלק בזה שנקיים את המצוות המעשיות?
בלק ואומות העולם אינם מעוניינים שישראל יזכך את החומר. עולם הגשמיות שייך לגויים, וכך הם ממלאים את כל התאוות שלהם ללא הפרעה.
הם טוענים שעולם החומרי שייך להם, ואין לישראל חלק בו. כאשר ישראל נכנס לארצו ומקיים את המצוות הקשורות לחומר, הוא גורם להחלשות עולם החומר.
זה מה שמפריע לבלק מלך מואב. במונחים של היום, נראה לומר שאומות העולם מעדיפות שהיהודים ילמדו תורה בבתי מדרשות בחוץ לארץ ושלא יעלו לארץ ישראל ויבנו כלכלה, צבא ובית מקדש.
תופעה זאת קיימת גם היום, כאשר הרבה מהחלטות האו"ם באות להקשות ולהחליש את ישראל על מנת שלא נשתלט על החומר ונקדש אותו.
התכלית של כל תהליך זיכוך החומר, בעזרת עשיית מצוות הגשמיות הינו בנין בית המקדש.
עבודות המקדש הינם מורכבים ממעשים חומריים גרידא. כאשר אנחנו מצווים לבנות את המזבח או את ארון הברית מזהב טהור, איפה נמצאת הרוחניות?
הזהב מסמל את העושר ואת הכוח, למי שמחזיק בו. לכן הזהב הינו מרכיב חשוב בעשיית כלי המקדש. גם הקרבת הקרבנות עצמם נראית כמו פולחן ברברי כביכול, שאינו מתאים למאה העשרים ואחת. זה בדיוק ההיפך, כאשר אנחנו לוקחים זהב או בעלי חיים ומקיימים איתם את רצון ה'. המציאות החומרית נהפכת למציאות רוחנית והשכינה יכולה לשרות בחומר.
ההתנהגות של בלק ובלעם ימ"ש, מתגלה מחדש בימים אלה על ידי אומות העולם. האמריקאים אינם רוצים שנשלוט על עיר הקודש-ירושלים. הטורקים אינם מוכנים להשלים עם העובדה שאנחנו שולטים על תושבי עזה.
כדי לנצח את בלק של היום, עלינו לקים את המצוות המעשיות של ארץ ישראל.
ברוך ה' חלק גדול מהם אנחנו זוכים לקיים משנת תש"ח עם הקמת המדינה.
הקמנו כלכלה, חקלאות, ערים ויישובים, צבא, מפעלים, מוסדות של תורה. אבל עדיין העיקר חסר: בנית בית המקדש השלישי וחידוש עבודת הקרבנות.
הגויים בינתיים מצליחים למנוע מאיתנו את בנין בית המקדש וגירוש האויבים הגרים בתוכנו. בע"ה בקרוב מאוד, עם ישראל יבין שהתשובה למתנגדי הגאולה היא בנין בית המקדש ומלחמת חורמה נגד כל אויבינו.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת אריה בן יעקב הכהן גלייך שלימד אותי את השפה ותיקן את שגיאותיי במשך שנים, יהי זכרו ברוך

סרטים של המחבר על בית המקדש
WWW.BEITHAMIKDASH.TV

אין תגובות:

sharethis