יום שלישי, יולי 24, 2012

פרשת שבוע: דברים - תשעה באב למה לבכות, אם אפשר לבנות

פרשת דברים- תשעה באב תשס"ט גיליון מס' 172
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
למה לבכות, אם אפשר לבנות
האם תשעה באב הוא יום זיכרון או יום של תקווה ותיקון?
מדוע הגויים מונעים מאיתנו ליישב את הארץ וירושלים?
לקראת תשעה באב, עם ישראל זוכר ומתמלא געגועים לבית המקדש.
למה אנחנו מתגעגעים, בדיוק? הרי החברה המודרנית שבעה, ומלאה בכל טוב.
למרות תחושת האושר ושביעות הרצון, קיים צימאון גדול לדברים רוחניים. החברה הקרויה מודרנית, רחוקה שנות אור, מכל דבר רוחני.
בית המקדש ממלא תפקיד מרכזי, כדי לספק את הצרכים הרוחניים של העולם. הוא מסוגל לחולל שינויים מהותיים, בחיי היום יום שלנו.
בית המקדש, הינו מקום מפגש בין האדם ובין הבורא. הקב"ה ביקש מבני ישראל לבנות לו בית, מיד לאחר יציאת מצרים.
כמו שכתוב: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה,ח).
הקב"ה לא חיכה לכיבוש ארץ ישראל וירושלים, כדי לצוות אותנו לבנות את המשכן.
לאחר שעם ישראל בנה את המשכן, מציאות העולם השתנתה.

כך מובא במדרש רבה על מגילת איכה: " זבדי בן לוי פתח (תהלים ס"ח) אלהים מושיב יחידים ביתה אתה מוצא עד שלא נגאלו ישראל ממצרים היו יושבין בפני עצמן והשכינה בפני עצמה וכיון שנגאלו נעשו כולן הומוניא אחת וכיון שגלו חזרה שכינה בפני עצמה וישראל בפני עצמן הה"ד אך סוררים שכנו צחיחה איכה ישבה בדד." (איכה רבה פתיחתא אות כט).


לפני גאולת מצרים, השכינה התקיימה לבדה בשמים. לאחר יציאת מצרים השכינה ירדה לעולם והתחברה לישראל, כמו לבן זוג ( הומוניא- בא מלשון זיווג).
המשכן ובית המקדש מהווים הסימנים החיצוניים של השכנת השכינה בעולם.
חשוב להראות לאומות העולם, שהשכינה נמצאת בעולם הזה בזכות ישראל. כולם-כולל הגויים, נהנים מהקשר עם הקב"ה.
כל דת או עבודה זרה טוענת על צדקת דרכה. כאשר בית המקדש בנוי, והשכינה שורה במלוא עוזה, הוויכוחים בין הדתות פוסקים. כולם נכנעים ומקבלים את פני השכינה, היוצאת מבית ה' השוכן בירושלים.
היום, בית ה' חרב ושליטת הר הבית נמסרה לגויים. לכן השכינה בודדה, ועם ישראל אף הוא, בודד בין אומות העולם. כך כתוב בתחילת מגילת איכה-שנכתבה על ידי ירמיהו הנביא כדי להנציח את כאב החורבן:
איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה... (איכה א,א).
הבדידות של ישראל אינה צריכה הוכחות. בכל מהדורת חדשות, אפשר לשמוע עליה. השבוע, נשיא ארצות הברית התערב בעניין רכישת מלון על ידי יהודים, בחלק המזרחי של ירושלים.
האם אלה הדאגות העיקריות של מנהיג עולם המערבי?
התשובה היא, כן!
הנשיא ברק חוסין אובמה, המכיל בתוכו את עשו ואת אדום, עושה כל מה שביכולתו כדי מנוע מאיתנו את בנין בית המקדש. הוא מנסה לעצור את כיבוש הארץ ויישובה, ביהודה ובשומרון. ולאחרונה הוא ממשיך עם הבנייה היהודית בירושלים.
דווקא בתקופת בין המצרים, הבנייה בירושלים מעוררת את הגויים. זה הסימן, שאנחנו בדרך הנכונה.
כמה שהגויים יצעקו, עלינו לעשות את רצון ה', ללא פחד מאומות העולם.
נהיה עם בודד, ללא כל קשר למעשינו. לפני שלוש שנים, יהודים הרסו את גוש קטיף וגירשו אלפי יהודים מבתיהם.
האם מדינת ישראל קיבלה תמורה כלשהי, תמורת ביצוע הפשע הזה?
הקב"ה נתן לנו מתכון, איך לחזק את ריבונותנו על הארץ: לרשת ולהרחיב את גבולות הארץ, ולעלות לרגל לבית המקדש, שלוש פעמים בשנה. כמו שכתוב:
כִּי-אוֹרִישׁ גּוֹיִם מִפָּנֶיךָ, וְהִרְחַבְתִּי אֶת-גְּבֻלֶךָ; וְלֹא-יַחְמֹד אִישׁ, אֶת-אַרְצְךָ, בַּעֲלֹתְךָ לֵרָאוֹת אֶת-פְּנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה. (שמות לד,כד).
כשבית המקדש קיים, הגויים מפחדים מעם ישראל, והם אינם מעיזים לדרוש חלקים מארץ ישראל.
בתשעה באב אנחנו מתגעגעים לשכינה, ובוכים על המציאות המרה של עם ישראל. בשנים האחרונות, השכינה בודדה במכוון, כאשר מדינת ישראל אינה עושה דבר להשליט ריבונות מלאה על הר הבית ולעודד עליית יהודים להר ה'.
חורבן שני בתי המקדש, נעשה לאחר הסתלקות השכינה. כמו שמובא במדרש: " ... כיון ששרפוהו אמר הקב"ה שוב אין לי מושב בארץ כל הארץ לא שלי הוא אלא אסלק שכינתי ממנה....."(ילקוט שמעוני איכה פתיחתא רמז תתקצו).
בתשעה באב עלינו להחזיר את השכינה למקומה. מי שרוצה להרים את קרנו של ישראל כלפי הגויים, צריך לעמול ולקדם את בנין בית המקדש השלישי. זאת המשמעות של תשעה באב ושאר חגי ישראל.
אנחנו זוכרים את העבר, כדי לתקן את ההווה ולקרב במעשים את ימות המשיח. השנה עלינו לבנות בכל מקום בארץ ובייחוד בהר הבית, וכך נפסיק לבכות על החורבן.

הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של אפרים בן גיטל

אין תגובות:

sharethis