יום שלישי, יוני 19, 2012

פרשת שבוע: שלח לך - איך לתקן את חטא המרגלים


פרשת שלח לך תשס”ז גיליון מס' 68
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
איך לתקן את חטא המרגלים?

האם חטא המרגלים גרם לחורבן בית המקדש הראשון והשני?
איך לתקן היום, ארבעים שנה לאחר שחרור ירושלים והר הבית, את חטא המרגלים?

פרשת שלח לך הינה פרשה קשה, בגלל סירוב בני ישראל להיכנס לארץ ישראל. חז"ל במסכת סוטה מדייקים מלשון הפסוק "שלח לך"-מדעתך, כלומר שהקב"ה אפשר למשה רבנו להחליט לבדו בנושא שליחת המרגלים (סוטה לד ע/ב). בעל ה"שפת אמת" כתב שבחינת ארץ ישראל היא כנגד התורה שבעל פה. התורה שבעל פה נקנית לאדם לאחר שהוא התאמץ והתייגע בלימודה. כך כיבוש ארץ ישראל, תלוי ברצון עם ישראל לכבוש אותה, ורק לאחר מכן הקב"ה מסייע לנו (עיין שפת אמת ,שנת תר"ג דף 103).
נראה לומר שגם בניית בית המקדש השלשי תלויה ברצון העם, ורק לאחר מכן הקב"ה יסייע לנו.
ה"שפת אמת" מתבסס על מה שהבאנו לעיל, כדי לשפוך אור חדש על חטא המרגלים. המרגלים היו דבקים בתורה וכל היום ישבו ולמדו בבית המדרש. המרגלים ידעו היטיב את כל מקצועות התורה אבל התנגדו לעשות מעשים ולהיכנס לארץ. "והמרגלים היו דבקים רק בתורה. אבל הלימוד צריך להיות מביא לידי מעשה שנקרא אחרית טוב שכן היה דור המדבר וקבלת התורה הכנה לארץ ישראל שהוא בחינת עובדא" (שפת אמת שנת תרמ"ח).
הגמרא במסכת בבא קמא אומרת שגדול הלימוד המביא לידי מעשה. "והאמר מר גדול למוד תורה שהלמוד מביא לידי מעשה" (מסכת בבא קמא יז/א).
לעומת זה, לימוד התורה שלא מביא לידי מעשה מאבד מערכו.
אנחנו למדים מכאן שהמעשה עדיף על פני לימוד התורה- כך רש"י מפרש שם. המצוות המעשיות של כיבוש הארץ, מצוות התלויות בארץ ובניין בית המקדש לא עניינו את המרגלים. ראוי לציין שהמנהיגים שלפני מאה שנה פסקו אף הם, שאסור לעלות לארץ ישראל.
היום קם דור נוסף של מנהיגים, המונע מעם ישראל לעשות מעשים: לעלות להר הבית, לבנות את בית המקדש, להתגייס לצה"ל ולשחרור כל חלקי הארץ וכו'.זה איננו דבר חדש למרבה הצער, שראשי עם ישראל מנסים למנוע מהציבור, את קיום המצוות הקשורות לארץ ישראל.
שאלת הסמיכות של פרשת המרגלים לפרשת הנסכים מתיישבת אף היא. ה"שפת אמת" מסביר שהנסכים והמנחה המלווים את הקרבנות, באים מתוצרת אדמת ארץ ישראל: דגן, תירוש ויצהר. הנסכים באים לתקן את חטא המרגלים, בשימת דגש על חשיבות עבודת האדמה, בארץ ישראל. הקב"ה רצה להדגיש את הקשר שבין מעשה ידי האדם ובין הקרבת הקרבנות.
כדי להתקרב להקב"ה אנחנו צריכים לעשות מעשה ולא לחכות שהכול יתבצע מהשמים.
זהו עצם חטא המרגלים, כאשר הם לא רצו לצאת מבית המדרש כדי להיכנס לארץ. הם לא רצו להתגייס לצבא כדי לכבוש את ארץ ישראל, והם לא דרשו את ציון כדי לבנות את בית המקדש.
נראה לומר שזו הסיבה שדווקא בתשעה באב, יום חטא המרגלים נחרבו בית המקדש הראשון והשני. יש קשר הדוק בין כניסה לארץ ישראל ובין בית המקדש. ראינו בהיסטוריה שלנו, שלאחר חורבן בית המקדש עם ישראל הוגלה לחוץ לארץ. מצד שני כל פעם שעם ישראל חזר לארצו, הוא מיד התחיל בבניית בית המקדש, כך היה בימי עזרא ובתקופת החשמונאים.
כלומר אי אפשר להפריד בין חזרה לארץ ישראל לבין בניית בית המקדש.
היום אנחנו חיים במציאות בלתי אפשרית, כאשר ראשי עם ישראל והציבור שנמשך אחריהם, מונעים את חידוש עבודת הקרבנות. זהו בדיוק מהות חטא המרגלים.
אנחנו רוצים לבטל את העונש שגזרנו על עצמנו, כאשר משנת תשכ"ז, וויתרנו על השלטון בהר הבית לטובת אויבינו הקשים ביותר.
לאחר ארבעים שנה, אני מקווה ומתפלל, שהקב"ה יפתח את ליבנו ויעורר אותנו לדרוש את ציון והמקדש דרך מעשים, כי זה ההזדמנות האחרונה שלנו לממש את נס שחרור ירושלים והר הבית, ולקיים את רצון ה'.

סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98מקורות-
http://mekorot.blogspot.com/2007/06/blog-post.html


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis