יום רביעי, יוני 20, 2012

פרשת שבוע: קרח -התכלת מחבר בין שמים וארץ


פרשת קרח תשס”ז גיליון מס' 69
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com

מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
התכלת מחבר בין שמים וארץ
למה מחלוקת קרח ועדתו התחילה עם שאלה בנושא צבע התכלת של הציצית?
האם החטא של קרח דומה לחטא המרגלים?

מחלוקת קרח ועדתו התחילה על פי חז"ל משאלה תמימה לכאורה. האם טלית שכולו תכלת חייב בציצית?
משה רבנו ענה לקרח שכל בגד חייב בציצית; קרח לא מקבל את תשובת משה רבנו ופותח במרד נגדו.
בעל ה"שפת אמת" מפרש את עניין צבע התכלת בציצית. החוטים הלבנים שבציצית הם כנגד הטהרה, וחוט התכלת כנגד הקדושה (שפת אמת שלח-לך שנת תרמ"ז-ח).
הקדושה מזכירה את הציץ של הכהן הגדול, כי היה כתוב עליו: "קודש לה". הציץ היה קשור על הראש של הכהן גדול עם חוט של תכלת כמו שכתוב " ושמת אותו על פתיל תכלת.." (שמות כ"ח,לז).
ראוי לציין שאותיות "ציץ" כלולות בתוך המילה "ציצית". יוצא מכאן שהטהרה נמצאת במדרגה יותר נמוכה מזו של הקדושה. זהו מהות השאלה של קרח לגבי מצוות ציצית בנוגע לבגד שכולו תכלת. קרח ועדתו מעידים על עצמם שהם כולם קדושים, כמו שנאמר:" כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' " (במדבר טז,ג). לכן הם שאלו דווקא בעניין התכלת המסמל את הקדושה.
נראה לומר שקרח רצה להגיע למדרגת הקדושה, ללא הכנה ראוייה: הטהרה.
זה קצת מזכיר את חטא המרגלים שהעדיפו ללמוד תורה ולא לקיים את המצוות המעשיות והלאומיות ( עיין פרשת שלח-לך).
קרח רוצה לדבוק בשכינה ללא צורך במצוות מעשיות, כמו קביעת מזוזה או ציצית.
לדעת קרח אפשר להגיע לקדושה בלי אמצעים חומריים, כמו פתילים לבגד שכולו תכלת או מזוזה על חדר מלא ספרי תורה. חז"ל אמרו שהצבע תכלת מזכיר לנו למשך כל היום, את כסא הכבוד של הקב"ה. " אר"מ מה נשתנה תכלת מכל צבעונין? לפי שתכלת דומה לים דומה לרקיע דומה לכסא הכבוד" (סוטה י"ז ע/א).
קרח ניסה להתקרב לשכינה בלי לקיים את כל המצוות.
מצוות ציצית מיוחדת כי היא עוטפת את האדם בבגד קדוש המזכיר את תרי"ג המצוות. ( גימטרייא של ציצית שווה 600 + 8 חוטים +5 קשרים= 613 מצוות).
הטלית מקיף את האדם במצוות כדי לתקן לו מלבושים לעולם הבא.
ה"שפת אמת" מסביר לנו שקיימים שלושה מלבושים כנגד הנפש, הרוח והנשמה.
בשלושה אירועים שונים, בני ישראל זכו בכל שלושת המלבושים.
ביציאת מצרים קיבלו את חירותם הפיזית וכך תיקנו את הנפש.
בזמן קבלת התורה בני ישראל נהיו בני חורין אמיתיים ותקנו את הרוח. ולבסוף בבניית המשכן והמקדש הם השלימו את כל התיקונים, עם תיקון הנשמה.
כדי לשמר את התיקונים שעשו אבותינו במדבר, אנחנו עולים לרגל שלוש פעמים בשנה כדי לראות את פני השכינה ולהראות בעזרה. (שפת אמת קרח שנת תרנ"ה)
זו הטעות של קרח שרצה לדלג על כל התיקונים ולהגיע ישירות לקדושה.
עלינו לקיים את המצוות המעשיות המקרבות אותנו אל הקב"ה, ולא להתעלם מהם.
אנחנו צריכים לשאוף לתיקון של הנשמה- כנגד בית המקדש.
ברוך השם יש לנו כבר את החירות הנפשית- עצמאות בארץ ישראל והחירות הרוחנית ללמוד תורה ללא הפרעות חיצוניות.
מה שחסר לנו היום, זה בית המקדש השלישי שיבנה בע"ה בקרוב על ידי האדם.


סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis