יום שלישי, אוקטובר 04, 2011

חג סוכות: הסוכה היא מקום שכינה


סוכות תשס”ח גיליון מס' 84
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
הסוכה היא מקום שכינה
? למה הקב"ה מצווה אותנו לצאת מבתינו, כאשר המזג אוויר לא מתאים לכך האם הסוכה משמשת כעין בית מקדש
מטרת חג הסוכות, היא להכניס את ישראל תחת כנפי השכינה, תחת ההשגחה האלוקית. אחרי ראש השנה ויום כיפור, אנחנו מוכנים לשמוח עם הקב"ה. ה"משך חכמה" בפירושו על התורה מסביר את מהות חג הסוכות והניגוד שבו. בתקופת האסיף האדם נמצא בשדהו, ומצפה לחזור לביתו לאחר סיום כל עבודות השדה. נגד רצון האדם, הקב"ה מצווה אותו לצאת מדירת קבע ולשבת בדירת ארעי- בסוכה.
מצוות בניית הסוכה באה נגד טבע האדם. הניגוד גורם לכך, שמצוות סוכה מאופיינת בקדושה מיוחדת. אם היינו בונים סוכה בחודש ניסן, היה מקום לומר, שאנחנו מנצלים את מזג אוויר הנעים שבאביב כדי לצאת מבתינו. לכן התורה מכנה את חג סוכות, חג לה'; המילים "חג לה'", חוזרות שלוש פעמים בפרשת אמור, כמו שכתוב: " ... חַג הַסֻּכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים, לַידוָד ... " ... " בְּאָסְפְּכֶם אֶת-תְּבוּאַת הָאָרֶץ, תָּחֹגּוּ אֶת-חַג ידוָד, שִׁבְעַת יָמִים.." " וְחַגֹּתֶם אֹתוֹ חַג לַידוָד, שִׁבְעַת יָמִים בַּשָּׁנָה: " (ויקרא כג, פסוקים לד,לט,מא).
שם שמים חל על הסוכה והיא מתקדשת, כמו קרבן חגיגה

.
לכן אסור ליהנות מעצי הסוכה במשך החג כי הם הוקצו לה' לצורך קיום מצוות סוכה. היות ומצוות סוכה נוגדת את הטבע של האדם, הקב"ה דורש הכנות רבות ומוסיף דברי חיזק. כמו שכתוב בספר דברים:" חַג הַסֻּכֹּת תַּעֲשֶׂה לְךָ, שִׁבְעַת יָמִים: " דברים טז,יג) .
חז"ל לומדים מכאן שעלינו לעשות מעשה, ולבנות סוכה. לכן אי אפשר להשתמש בסוכה ישנה או שלא נבנתה לשם מצוות סוכה. ככל שמצווה נתפשת בציבור כקשה לביצוע אז הקב"ה דורש מאיתנו יותר הכנות ויותר מעשים. (עיין המשך חכמה בספר ויקרא כג,מג- מצורף בהמשך)
נראה לומר שתהליך דומה מתרחש לנגד עינינו בנוגע לבנין בית המקדש. כאשר העם אינו מגלה התעניינות גדולה במה שקורה בהר הבית. הן בנוגע לחילול מקום המקדש על ידי הגויים, הן ביחס לבניית מזבח כדי לחדש את עבודת הקרבנות.
בדומה לסוכה עלינו לעשות מעשים כדי להשכין את השכינה במקום המקדש.
אין מה לפחד מאומות העולם או מאיומי סרק על מלחמת עולם. בחג הסוכות עלינו לקחת אחריות ולקיים את דברי ה' ולא לחשוש מהגויים. בע"ה נעלה להר הבית בזמן החג ונתגעגע לבית המקדש, מתוך כוונה לבנות אותו בקרוב בב"א.
סרט וידאו על המאמר


http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis