יום חמישי, ינואר 29, 2015

פרשת שבוע: פרשת בשלח - מעמד ראש הגבעה רומז למקדש

פרשת בשלח תשס”ח גיליון מס' 100
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
מעמד ראש הגבעה רומז למקדש

?מדוע משה רבנו בונה מזבח לאחר הניצחון על עמלק
?מה ניתן ללמוד מהתנהגות משה רבנו לגבי היום

פרשת בשלח מוגדרת כפרשת הגאולות, כאשר גלות מצרים מסתיימת ובני ישראל עושים את דרכם לכוון ארץ ישראל. יחד עם זאת, בפרשת בשלח מופיעים רמזים רבים לגאולה העתידית, שאנו נמצאים בה, בימים אלה.
נתמקד בסוף הפרשה כאשר עמלק תוקף את ישראל ומשה רבנו מציל אותם. לאחר הניצחון על עמלק, משה רבנו לבדו, בונה מזבח לה'.
המלחמה נגד עמלק מתנהלת בצורה משונה, כאשר יהושע נלחם פיזית, נגד עמלק ומשה רבנו עולה לראש הגבעה ביחד עם אהרון וחור.
חז"ל אומרים שכאשר משה רבנו הרים את ידיו אז ישראל גבר על עמלק, וההיפך כאשר הוא הוריד את ידיו. מעמד זה מזכיר את נשיאת כפיים של הכוהנים, המברכים את העם.
הכוהנים מרימים את ידיהם כדי לקבל את השפע האלוקי מן השמים ולהביא אותה על ישראל. (עיין רבנו בחיי יז,יב)


בנוסף לכך, מצאנו במספר מקומות בדברי חז"ל, שהכהן הגדול עומד באמצע, וסגנו נמצא מימינו וראש הסנהדרין משמאלו. כך עמד משה בראש הגבעה בין אהרון ובין חור.
נראה לומר שהמלחמה נגד עמלק פועלת להשכנת השכינה על ישראל. למעשה כאשר אנחנו מצווים להשמיד את עמלק, אנחנו מסלקים מן העולם את שורש הטומאה, ולאחר מכן השכינה יכולה לשרות ללא הפרעה.
אהרון הכהן וחור, לקחו אבן כדי להחזיק את ידי משה רבנו. בעל הפירוש "מאור ושמש" כותב שהם לקחו את אבן השתייה שהיא מקור האמונה בה' ובהתגלות מנהיגותו בעולם.
תפקיד ידי משה רבנו, הוא להשריש בעם ישראל את האמונה השלימה בלב כל אחד מישראל.
איזה אמונה משה רבנו רצה להחדיר לבני ישראל?
נראה לומר שזאת האמונה בגאולה ובביטול שעבוד לאומות העולם, הן ממצרים –שעבוד פיזי , הן מעמלק- שעבוד רוחני.
"המכילתא" אומר שהנס של ניצחון על עמלק, קרה בזכות משה רבנו בלבד. גם רבי יונתן בן עוזיאל מתרגם כך את הפסוק: ".. דילי דניסא דעבר אתרא בגיני הוא" (שמות יז,טו).
משה רבנו גרם לבדו את נס הניצחון על עמלק.
לכן, מיד לאחר הכרזת הניצחון משה רבנו בונה מזבח לה'.
כמו שכתוב:" ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' ניס י" (שמות יז,טו).
משה רבנו בונה מזבח, כדי להודות על נס הניצחון. ראוי לציין, שרק משה רבנו בונה מזבח, ללא השתתפות בני ישראל או אפילו אהרון הכהן.
משה רבנו הינו איש הגאולה.

הוא הצליח לשכנע חמישית מעם ישראל לצאת מגלות מצרים. הוא מנהל משא ומתן עיקש עם פרעה, על מנת לשחרר את בני ישראל לשלושה ימים במדבר ולזבוח קרבנות לה'.
בסמוך ליציאה ממצרים הוא היחיד שרוצה לבנות מזבח לה', כי שאר העם אינו מכון עדיין.
לכן התורה משתמשת בלשון יחיד, כאשר משה רבנו בנה מזבח, ולא כל עם ישראל.
במעמד זה, בראש הגבעה, אנחנו מוצאים רמזים ברורים על הגאולה העתידית: מחיית עמלק, השכנת שכינה בראש ההר, בניית מזבח, מינוי מלך וכהן גדול.
היום אנחנו בעיצומו של תהליך הגאולה, לכן עלינו ללמוד ממשה רבנו ולנהוג כמוהו.
עלינו לבנות מזבח בהר הבית, כדי שנוכל לחדש את עבודת הקרבנות ולהתכונן כראוי לקראת קרבן פסח.
עלינו להשכין שכינה בעולם ולבטל את כל הגורמים המפריעים לכך.
אנחנו השתפרנו ביחס לתקופת משה רבנו. היום יש יותר מיהודי אחד שרוצה לבנות את המזבח ובית המקדש עכשיו.
מידי יום, מתווספים יותר ויותר אנשים הרוצים לבנות את המזבח ולהקריב קרבנות.
הלוואי שכל עם ישראל יעלה לראש הגבעה וישכין שכינה בעולם כולו בב"א.

סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

2 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

לשמואל שלום וישר כוח. האם בעל מאור ושמש מביא מקור לדבריו שמשה ישב על אבן השתיה? יש מדרש שבארה של מרים היתה אבן השתיה וממנה עתידים לצאת מים בקדש הקדשים. אולי הסלע שיצאו ממנו מים ברפידים היא בארה של מרים והיא אבן שעליה ישב משה? בסוף משה ואהרן נענשו בגין סלע זה במי מריבות קדש במדבר צין על גבול עמלק. בברכה, דניאל

שמואל בן חמו אמר/ה...

שלום דניאל ותודה
המאור ושמש אינו מביא את המקור
כדאי לעיין שם

sharethis