הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום ראשון, פברואר 15, 2015

העשייה קודמת לשכינה


פרשת תרומה תשס”ח גיליון מס' 103
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
העשייה קודמת לשכינה
?למה בני ישראל בנו את המשכן לפני כניסתם לארץ
?האם ניתן ללמוד מהמשכן על בנין בית המקדש השלישי

אנחנו מתחילים בקריאת הפרשיות העוסקות במשכן וכליו. פרשת תרומה פותחת בקריאה לעם ישראל לתרום לבניית המשכן. " דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו" (שמות כה,ב).
התורה מדגישה את חשיבות עניין השותפות,כאשר כל אחד מישראל יהיה שותף בבניית המשכן, ללא יוצא מהכלל.
נראה לומר שזה השלב הראשון לפני בניית בית לה'.
השלב השני של בניית המשכן מופיע בפסוק המפורסם:" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה,ח).
הקב"ה מצווה אותנו לבנות בפועל את המשכן, כאשר הדגש הוא על הפועל "עשה".
העשייה מקדימה את השכנת השכינה, כך נראה לפרש על פי פשט הפסוק.
הביצוע של עשיית המשכן לא חל על כל אחד מישראל, בניגוד לחובת תרומה לבנייה עצמה.
יחידי סגולה כמו משה רבנו, בצלאל ,אהליאב ואנשים נוספים בעלי חכמה מיוחדת הקרויים "חכמי לב". כמו שכתוב: " ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה בלבו … " (שמות לו,ב).
בוני המשכן מכונים "חכמי לב"- עקב הדרישות המיוחדות לביצוע המלאכות השונות. דרוש תנאי נוסף למילוי התפקיד החשוב של הבנייה והוא שהאדם ירצה מעומק ליבו לעשות את מלאכת המשכן, כמו שכתוב בהמשך הפסוק: "..כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה".
מי שמגלה רצון עז לבנות את המשכן, אזי הקב"ה יכול לבחור בו ולהאיר את ליבו עם חכמת ה'.
על פי הדברים שראינו עד כה, נראה לומר שיש היום שלוש קבוצות של יהודים.
הראשונה הנמצאת במדבר ללא משכן וללא ארץ ישראל- כנגד עם ישראל השוהה במדבר סמוך ליציאת מצרים.
קבוצה שנייה המוכנה להשתתף ולתרום לבניית בית המקדש, בלי לעשות מעשה- כנגד מצוות לקיחת תרומה למשכן.
הקבוצה השלישית כוללת את אלה הכמהים לבנות את בית המקדש בצורה מעשית- כנגד "חכמי לב" החפצים לעשות את מלאכת המשכן.
כל אחד יעשה חשבון נפש לעצמו, ויגלה לאיזה קבוצה הוא משתייך. לענ"ד הקבוצה השלישית עדיפה, כי המעשה מעל הכול. בידי כל אחד מאתנו להשתייך לקבוצת התורמים למען בניית המקדש ולתרום למכון המקדש העוסק עשרים שנה במלאכת הקודש, של בניית כלים ובגדים כשרים לעבודת המקדש.
בימים אלה, מכון המקדש בונה, בצפון הארץ במפעל ייחודי, כיור שישמש לרחיצת הכוהנים.
הקב"ה מחבב מאוד את מלאכת המשכן, עד כדי כך שהוא הקדים את זמן בניית המשכן לפני הכניסה לארץ ישראל.כך מובא במסכת כתובות: "
מעיקרא כתיב (שמות טו, יז) תביאמו ותטעמו ולבסוף כתיב (שמות כה, ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם " (כתובות סב/ב).
ראה רש"י: " מעיקרא כתיב תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך - שיבאו לארץ ואח"כ יבנו לו מקדש: ולבסוף אמר ועשו לי מקדש - במדבר:  " 
הקב"ה תכנן לבנות את בית המקדש לאחר הכניסה לארץ ישראל. התכנית שונתה כי הקב"ה לא יכל להתאפק, כביכול כדי להשרות את השכינה על ישראל. הקב"ה לא רצה לחכות ארבעים שנה, עד הכניסה לארץ ישראל. (עיין פירוש תורה תמימה על פסוק ח פרק כה).
ברורה לכולם, החשיבות של בניית המשכן ועשיית הכלים. המדרש מדגיש שהעשייה חייבת להקדים את השכנת השכינה. זאת אומרת שהעשייה של האדם היא תנאי הכרחי להשכנת השכינה בעולם הזה, בבית המקדש. כמו שכתוב: " תניא ר' טרפון אומר, גדולה מלאכה שאף הקב"ה לא השרה את שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה שנאמר – ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם- " (אבות דרבי נתן פרק י"א).
הפועל "עשה" חוזר אין ספור פעמים, בנוגע לבנייה של כל כלי המקדש, לסוגיהם: ועשו ארון עצי שטים, ועשית בדי עצי שטים, ועשית כפרת זהב, ועשית שנים כרבים זהב וכו'
יוצא אפוא שהקב"ה אוהב את העשייה של ישראל למען בניית בית המקדש. למה הקב"ה ימנע מאתנו את בניית בית המקדש השלישי וירצה להוריד אותו מוכן ומשוכלל מן השמים?אם הוא חשק כל כך במעשים של ישראל בתקופת המדבר והקדים את בניית המשכן, אז למה שהחשק הזה יעלם בתקופת ימות המשיח?
כפי שאומר הרב ישראל אריאל שליט"א, כל מי שעוסק בענייני המקדש ועולה להר הבית, עושה זאת מתוך שליחות עבור כלל ישראל, ומייצג את כל העם.אנחנו נכנסים עכשיו בתקופה שבה עניין המקדש בראש סדר היום. בראש חודש אדר מכריזים על השקלים. בחודש אדר מחסלים את עמלק. חודש ניסן הנו חודש הגאולה כאשר בני ישראל הקריבו לראשונה קרבן לה': קרבן פסח.
בע"ה, נזכה לתרום את מחצית השקל לבדק הבית לבניית בית המקדש השלישי ונקריב בפסח זה את קרבן פסח כהלכתו.


סרט וידאו על המאמר שצולם בהר הבית בראש חודש אדר א' תשס"ח
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis