הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שני, נובמבר 17, 2014

לבן רודף אחרי השכינה


פרשת ויצא תשס”ח גיליון מס' 91
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
לבן רודף אחרי השכינה
תכנית השמאל לחלוקת ירושלים ?למה לבן רודף אחרי יעקב אבינו
?למה התורה מרבה בפרטים, על החיפושים באוהלי יעקב אבינו ונשותיו


הפרשה מתחילה בהתחלת בניין בית המקדש, כאשר יעקב אבינו מציב את אבן הפינה בהר המוריה.
יעקב אבינו הקדים את בניית בית המקדש כדי להקל על בניו את המלאכה, בעתיד. כך פעלו כל האבות כאשר כל מעשיהם המוזכרים בתורה, היו מכוונים כדי לזכות את עם ישראל ולשמש דוגמא ראויה לחיקוי.
אנחנו נתמקד בסוף הפרשה, בבריחת יעקב אבינו מבית לבן ובמרדף שהסתיים בכריתת ברית שלום.
לכאורה הכול הסתיים לטובת כל הצדדים, והשלום ניצח. בעל "הבית גנזי" שואל למה לבן רדף אחרי יעקב אבינו ומשפחתו?
הרי לא היו לו תביעות כספיות כלשהן, כי הסכימו על שיטת חלוקת הצאן בניהם. לא הייתה סיבה ללבן לדרוש דבר עבור בנותיו, כי הוא כבר מכר אותם ליעקב בתמורה לעבודתו (בית גנזי ויצא דפים תתכז-ט).
התורה מתארת באריכות את המרדף של לבן ובניו, החיפוש היסודי באוהלי יעקב אבינו ולבסוף כריתת הברית. למעשה מדובר במאבק בין כוחות הטומאה לבין כוחות הקדושה.
לבן מסמל את כוחות
הטומאה, ויעקב אבינו את כוחות הקדושה. לבן שהוא שורש הטומאה בחרן, מנסה להחזיק בביתו את יעקב כדי להכניע את כוחות הקדושה שביעקב. לכן לבן העביד את יעקב ארבע עשרה שנה, עבור שתי בנותיו: רחל ולאה.
לבן חושב שכאשר יעקב אבינו בביתו, בחרן הוא יכול להכניע את כוחות הקדושה. לעומת זאת כאשר יעקב אבינו בורח מחרן ולוקח איתו את העבודה זרה של לבן- "התרפים", אז ללבן חושש מפני השתלטות השכינה של ישראל על כוחות הטומאה.
הסבר זה שופך אור חדש על כל פרשת המרדף של לבן.
עכשיו ברור למה לבן רדף אחרי יעקב אבינו.
התורה מתארת את פרטי החיפוש בחפציו של יעקב, כדי לרמוז לנו, שכוחות הטומאה מנסות להיאחז בכל דבר של קדושה על מנת להכניע את השכינה.
קשה להבין למה התורה חזרה חמש פעמים על המילה "אוהל" בפסוק אחד: " וַיָּבֹא לָבָן בְּאֹהֶל יַעֲקֹב וּבְאֹהֶל לֵאָה, וּבְאֹהֶל שְׁתֵּי הָאֲמָהֹת--וְלֹא מָצָא; וַיֵּצֵא מֵאֹהֶל לֵאָה, וַיָּבֹא בְּאֹהֶל רָחֵל " (בראשית לא,לג).
בעל הטורים מביא את פירוש הרא"ש, המשווה את האוהל של לאה למשכן שבמדבר ואת אוהל רבקה למשכן שילה. משכן המדבר נבנה על ידי בצלאל שבא משבט יהודה (בן לאה), לכן הוא כנגד אוהל של לאה.
משכן שילה הנמצא בנחלתו של יוסף הצדיק (בן רחל) רמוז באוהל רחל.
נראה לומר שלבן ניסה לדחוק את השכינה מהמשכן כאשר הוא הכניס את שורש הטומאה שבו, באוהלי האימהות.
לבן ביקש להתחבר לשכינה שבבית המקדש כדי להכניע אותה ח"ו.
בסופו של דבר, יעקב אבינו ולבן כורתים ביניהם ברית לדורות. משמעות הברית היא שלבן לא מנסה להכריע את כוחות הקדושה שבארץ ישראל וכנגד זה יעקב אבינו לא יתגבר על כוחות הטומאה שבחרן.
בחוץ לארץ-בגלות, הטומאה גוברת על הקדושה ומשעבדת אותה. בארץ ישראל השכינה מכניעה את הטומאה. אבל ישנה גלות רוחנית שקשה להתנער ממנה לאחר אלפיים שנה.
לכן למרות הכרזה על עצמאות ישראל בארצו משנת תש"ח (1948), עדיין עול הגויים נמצא מעל צווארנו. לכן אנחנו מבקשים בתפילה מידי יום:" ושבור עול הגויים מעל צווארנו".
לאורך אלפיים שנות הגלות המעצמות ששלטו על העולם ניסו לכבוש את ירושלים. בעבר,הפרסים, הבבלים, היוונים, הרומאים, הנוצרים, המוסלמים והיום האמריקאים מנסים להוציא מעם ישראל את ירושלים והר הבית. נדהמתי לשמוע שאמריקאי הנולד בירושלים אינו מופיע ברישומים של הקונסוליה כאדם שנולד בישראל, אלא מציינים את מקום הלידה "”yerushalayim.
אומות העולם מנסות בכל כוחן לדחוק את השכינה מירושלים ומהר הבית.
הקב"ה מנסה אותנו כדי שנוכל להראות עד כמה חשובים לנו הר הבית וירושלים. עלינו לעמוד בניסיון הקשה הזה ולהכריז בקול ברור, שארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל לעולם.
סרט וידאו על המאמר

http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis