יום ראשון, נובמבר 23, 2014

בנימין אינו משתחווה לגויים

פרשת וישלח תשסח גיליון מס' 92
                     מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
 EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com  
לקריאת מאמרים נוספים : www.otzma1.blogspot.com    
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461                                                
בנימין אינו משתחווה לגויים
למה בנימין אינו משתחווה לעשו?
מה מייחד את בנימין ביחס לשאר השבטים?

הפרשה עוסקת במפגש בין יעקב אבינו ועשו או ברמה כללית יותר, בין עם ישראל ובין אדום.
מפגש זה מסתיים בטקס של שבע השתחוויות של יעקב אבינו ומשפחתו מול עשו הרשע. בלהה וזילפה משתחוות ראשונות, אחריהן לאה ובניה ולבסוף רחל אימנו ויוסף. כאשר יוסף ורחל אימנו משתחווים, התורה משנה את סדר הופעתם מול עשו, ומקדימה את יוסף לרחל אימנו. כמו שכתוב: " ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו " (בראשית לג,ו).
משינוי סדר הפסוק, חז"ל לומדים שיוסף עמד לפני אימו והסתיר אותה מפני עשו, כדי להגן עליה מפני הרשע. יוסף ידע שאימו יפת תואר וחשש שעשו יסתכל עליה ויחשוק בה. (עיין מדרש רבה וישלח ע"ח,י).
בזכות זה יוסף זכה בברכה מיוחדת נגד עין הרע, כמו שכתוב: "בן פורת יוסף בן פורת עלה עין" (בראשית מט,כב).
איפה היה בנימין במעמד הזה?
בנימין היה בבטן אימו לכן הוא היחיד מבין השבטים שלא השתחווה לעשו, אבי אדום.
בעל ה"בית יעקב" מוסיף ואומר שזה אינו פעם ראשונה שבנימין לא נכנע לגויים. כאשר לבן רדף אחרי יעקב אבינו וחיפש בכל כליו את האלילים שלו, רחל לא קמה בפניו ואומרת ללבן: "ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדוני כי לוא אוכל לקום מפניך" (בראשית לא,לה).
רחל אימנו לא רצתה להכניע את עצמה לפני גוי, כי היא הייתה בהריון של בנימין הצדיק. הקב"ה שומר את בנימין שמירה מיוחדת כדי שלא יתכופף או יכניע את עצמו מול אומות העולם.
לכן רחל לא קמה בפני לבן בזמן הריון בנימין וגם בנימין לא נכח במעמד ההשפלה של יעקב אבינו מול עשו.
כך ה"בית יעקב" כותב:" זה השבט עומד על הספר לקבץ ולקבל טובות מבחוץ להכניסם לקדושה " (בית יעקב ,ויצא אות ע"ה).
לבנימין יש דרגה מיוחדת של קדושה ובעקבות זה הוא שונה משאר השבטים.
בנימין נולד בארץ ישראל בניגוד לשאר אחיו, והוא היחיד שלא השתתף במכירת יוסף לישמעאלים.
לא רק בנימין הצדיק שומר על כבוד ישראל אלא גם צאצאיו.
מרדכי היהודי אף הוא משבט בנימין, אינו משתחווה להמן הרשע. מדרש ה"ילקוט שמעוני" מביא ויכוח בין המן הרשע ומרדכי היהודי. המן טוען בצדק, שיעקב


אבינו השתחווה שבע פעמים לאבותיו, אז אין סיבה שהוא לא יעשה כמותם וישתחווה לו.
מרדכי ענה לו שהוא ימיני- משבט בנימין, ובנימין לא השתחווה לעשו לכן גם הוא לא ישתחווה להמן הרשע.
(עיין ילקוט שמעוני אסתר  פרק ג, תתרנד)
כתוצאה מעמידתו האיתנה מול הגויים, בית המקדש נבנה בנחלה של שבט בנימין.
נראה לומר שבית המקדש המסמל את השכנת השכינה בעולם, יכול להתקיים רק בשבט שאף פעם לא נכנע לגויים.
בית המקדש יכול להיבנות כאשר עם ישראל אינו מתחשב בגויים ואינו מושפע מהם.
זה בעצם ימות המשיח כאשר עם ישראל אינו משועבד לאומות העולם.
מיום הקמת מדינת ישראל אנחנו סובלים מעול הגויים, ושואלים את עצמנו לפני כל החלטה חשובה: מה יגיד העולם?

עלינו ללמוד מבנימין הצדיק וממרדכי היהודי איך להישאר זקופים ולא להיכנע לאומות העולם.
ירושלים והר הבית הם לב עם ישראל, ואין זכות לאף אדם לוותר או לערער על ריבונותנו עליהם.

כל ממשלה או גוף שמוכן להתנתק מירושלים אינו מייצג את העם היהודי. לכן קמה יוזמה ברוכה על ידי מספר חברים המקימים בימים אלה אלטרנטיבה לשלטון בארץ ישראל. בשבוע הבא תוקם "הקונגרס היהודי החדש" במטרה להחזיר את ריבונות העם היהודי בארץ ישראל.

סרט וידאו על המאמר http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל
  
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
בנימין אינו משתחווה לגויים
למה בנימין אינו משתחווה לעשו?
מה מייחד את בנימין ביחס לשאר השבטים?
הפרשה עוסקת במפגש בין יעקב אבינו ועשו או ברמה כללית יותר, בין עם ישראל ובין אדום.
מפגש זה מסתיים בטקס של שבע השתחוויות של יעקב אבינו ומשפחתו מול עשו הרשע. בלהה וזילפה משתחוות ראשונות, אחריהן לאה ובניה ולבסוף רחל אימנו ויוסף. כאשר יוסף ורחל אימנו משתחווים, התורה משנה את סדר הופעתם מול עשו, ומקדימה את יוסף לרחל אימנו. כמו שכתוב: " ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו " (בראשית לג,ו).
משינוי סדר הפסוק, חז"ל לומדים שיוסף עמד לפני אימו והסתיר אותה מפני עשו, כדי להגן עליה מפני הרשע. יוסף ידע שאימו יפת תואר וחשש שעשו יסתכל עליה ויחשוק בה. (עיין מדרש רבה וישלח ע"ח,י).
בזכות זה יוסף זכה בברכה מיוחדת נגד עין הרע, כמו שכתוב: "בן פורת יוסף בן פורת עלה עין" (בראשית מט,כב).
איפה היה בנימין במעמד הזה?

בנימין היה בבטן אימו לכן הוא היחיד מבין השבטים שלא השתחווה לעשו, אבי אדום.בעל ה"בית יעקב" מוסיף ואומר שזה אינו פעם ראשונה שבנימין לא נכנע לגויים. כאשר לבן רדף אחרי יעקב אבינו וחיפש בכל כליו את האלילים שלו, רחל לא קמה בפניו ואומרת ללבן: "ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדוני כי לוא אוכל לקום מפניך" (בראשית לא,לה).

רחל אימנו לא רצתה להכניע את עצמה לפני גוי, כי היא הייתה בהריון של בנימין הצדיק. הקב"ה שומר את בנימין שמירה מיוחדת כדי שלא יתכופף או יכניע את עצמו מול אומות העולם.
לכן רחל לא קמה בפני לבן בזמן הריון בנימין וגם בנימין לא נכח במעמד ההשפלה של יעקב אבינו מול עשו.
כך ה"בית יעקב" כותב:" זה השבט עומד על הספר לקבץ ולקבל טובות מבחוץ להכניסם לקדושה " (בית יעקב ,ויצא אות ע"ה).
לבנימין יש דרגה מיוחדת של קדושה ובעקבות זה הוא שונה משאר השבטים.
בנימין נולד בארץ ישראל בניגוד לשאר אחיו, והוא היחיד שלא השתתף במכירת יוסף לישמעאלים.
לא רק בנימין הצדיק שומר על כבוד ישראל אלא גם צאצאיו.
מרדכי היהודי אף הוא משבט בנימין, אינו משתחווה להמן הרשע. מדרש ה"ילקוט שמעוני" מביא ויכוח בין המן הרשע ומרדכי היהודי. המן טוען בצדק, שיעקב
אבינו השתחווה שבע פעמים לאבותיו, אז אין סיבה שהוא לא יעשה כמותם וישתחווה לו.
מרדכי ענה לו שהוא ימיני- משבט בנימין, ובנימין לא השתחווה לעשו לכן גם הוא לא ישתחווה להמן הרשע.
(עיין ילקוט שמעוני אסתר ג תתרנד)
כתוצאה מעמידתו האיתנה מול הגויים, בית המקדש נבנה בנחלה של שבט בנימין.
נראה לומר שבית המקדש המסמל את השכנת השכינה בעולם, יכול להתקיים רק בשבט שאף פעם לא נכנע לגויים.
בית המקדש יכול להיבנות כאשר עם ישראל אינו מתחשב בגויים ואינו מושפע מהם.
זה בעצם ימות המשיח כאשר עם ישראל אינו משועבד לאומות העולם.
מיום הקמת מדינת ישראל אנחנו סובלים מעול הגויים, ושואלים את עצמנו לפני כל החלטה חשובה: מה יגיד העולם?
עלינו ללמוד מבנימין הצדיק וממרדכי היהודי איך להישאר זקופים ולא להיכנע לאומות העולם.
ירושלים והר הבית הם לב עם ישראל, ואין זכות לאף אדם לוותר או לערער על ריבונותנו עליהם.
כל ממשלה או גוף שמוכן להתנתק מירושלים אינו מייצג את העם היהודי. לכן קמה יוזמה ברוכה על ידי מספר חברים המקימים בימים אלה אלטרנטיבה לשלטון בארץ ישראל. בשבוע הבא תוקם "הקונגרס היהודי החדש" במטרה להחזיר את ריבונות העם היהודי בארץ ישראל.
סרט וידאו על המאמר
הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:

פתחון בת סעדה ז"ל

תגובה 1:

פרשת השבוע אמר/ה...

הגאולה השלימה קרובה לבוא

sharethis