יום שלישי, נובמבר 18, 2014

יעקב הקים בית תפילה בהר הבית

פרשת ויצא תשס”ז גיליון מס' 42
מאת שמואל בן חמו

לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים:
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס: 02-6246461
להדפסה לחץ כאן
יעקב הקים בית תפילה בהר הבית


?למה התפילות נקבעו על ידי האבות
?האם זה מקרי שכל התפילות שתקנו האבות התקיימו בהר הבית
יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית כמו שנאמר " וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם " -לשון פגיעה הוא לשון תפילה. (ברכות כו ע/ב). הוא התפלל בהר הבית לאחר שהקב"ה עשה לו "קפיצת דרך", בעקבות הצער שנגרם לו כשהוא עבר ליד מקום שהתפללו אבותיו ולא עצר שם.
אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית כמו שכתוב" וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר עָמַד שָׁם אֶת פְּנֵי יְדֹוה"(בראשית יט,כז). הר הבית נקרא "מקום"- כך התורה מכנה את הר המוריה כאשר אברהם רואה מרחוק את מקום העקידה כמו שכתוב: "וירא את המקום מרחוק". (רש"י בראשית כח,יא).
יצחק תיקן את תפילת מנחה, כאשר הוא התפלל בשדה- הרי זה הר הבית, לקראת פגישתו הראשונה עם רבקה, כמו שכתוב:" ויֵּצֵא יִצְחָק לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה לִפְנוֹת עָרֶב וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה גְמַלִּים בָּאים" (בראשית כד,סג).
למעשה כל שלושת התפילות, שחרית, מנחה וערבית נקבעו על ידי אבותינו בהר הבית- מקום בית המקדש.מכאן אנחנו למדים על החשיבות להתפלל בהר הבית.
למה דווקא התפילות שאמרו אבותינו בהר הבית נקבעו לדורות?
רש"י מפרש שכל התפילות עולות לשמים ממקום המקדש כמו שכתוב "אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱלֹקִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָים" (בראשית כח,יז). הר הבית הוא מעין שער המחבר את העולם שלנו לעולמות העליונים.
הרמב"ן אומר שכל המתפלל בירושלים כאילו מתפלל לפני כסא הכבוד, כי בהר הבית שער השמים פתוח לתפילתם של ישראל, והמחסומים הפיזיים או הרוחניים אינם קיימים.
בעל הטורים מציין (בראשית כח,יב) שהגימטרייא של המילה "סולָּם"- 136, שווה לזו של המילה "קול", כי קול תפילת הצדיקים הוא סולם למלאכים לעלות בו, כמו הסולם שבחלום של יעקב אבינו. עכשיו מובן יותר, למה התחשק ליעקב להתפלל בהר הבית, כמו אבותיו.
מה בנוגע להיום ?
בוודאי שלתפילה בהר הבית יש מעלה גדולה יותר מכל התפילות שבעולם. לכן למרבה הצער, מדינת ישראל בשיתוף פעולה עם ההקדש המוסלמי (בערבית: הוואקף) אוסרים על היהודים להתפלל במקום המקדש, משנת תשכ"ז. כנראה שהם אינם מעוניינים שתפילותינו יעלו ישירות לשמים, וכך נקרב את הגאולה ההולכת ומתקרבת.
הם מפחדים מתפילותינו !
לכן עלינו לדרוש מהרשויות להתיר תפילות יהודים בהר הבית, כדי להמשיך את מסורת אבותינו הקדושים
.
מהו מקשר את התפילות לעבודת הקורבנות ?
יש מחלוקת במסכת ברכות (דף כו ע/ב) על מקור התפילות: האם האבות תקנו אותן כמו שראינו למעלה או חז"ל תקנו אותן כנגד קורבנות התמיד שהיו מקריבים בבית המקדש. תפילת שחרית כנגד קורבן התמיד של הבוקר, תפילת מנחה כנגד קורבן התמיד של בין הערביים ותפילת ערבית כנגד האברים שלא נתעכלו במהלך היום, ויישרפו במשך הלילה.
מסקנת הגמרא היא שהאבות תקנו את התפילות וחז"ל קישרו אותן לקורבנות."לעולם אימא לך תפלות אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות".
למעשה, התפילות מזכירות לנו את הקורבנות כדי שלא נשכח את עבודת המקדש. אם נשים לב קצת לתוכן התפילה נגלה שהיא מורכת בעיקר מאזכורים בנושא קדושת הר הבית ועבודת הקורבנות.
הרד"ק בספר שמואל מביא פירוש נפלא: " כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא ע"י שלא תבעו בית המקדש ......... לפיכך התקינו זקנים ונביאים ליטע בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלשה פעמים בכל יום השב שכינתך ומלכותך לציון וסדר עבודתך לירושלם". (שמואל ב' כד,כה)
לכן אם אנחנו רוצים להשיג את מטרת התפילה עלינו לתבוע בכל ליבנו את חידוש העבודה ובניית בית המקדש השלישי בב"א.

אין תגובות:

sharethis